Home
DE / EN

Protectia datelor cu caracter personal

Protecția vieții private atunci când utilizați site-ul nostru web (www.caradvisor.ro) este deosebit de importantă pentru noi. Prin urmare, vă vom informa în detaliu mai jos despre prelucrarea datelor cu caracter personal. Porsche Romania SRL gestioneaza acest site web, in calitate de persoana imputernicita de dealerii autorizati ai concernului Volkswagen, care actioneaza ca operatori ai datelor cu caracter personal. În continuare veti gasi informatii cu privire la toate prelucrările aferente datelor cu caracter personal în cadrul www.caradvisor.ro.
Această Politică de confidențialitate se aplică numai pentru www.caradvisor.ro și subpaginilor aferente, dar nu și site-urilor web controlate și operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile de confidențialitate ale site-urilor web care sunt controlate și operate de terți, deoarece aceste site-uri web sunt în afara controlului nostru, iar dealerii autorizati ai concernului Volkswagen si Porsche Romania SRL nu sunt responsabili pentru conținutul și măsurile acestora de protecție a datelor.

1. Securitatea datelor

1.1. Dealerii autorizati ai concernului Volkswagen s-au asigurat de faptul ca Porsche Romania SRL, in calitate de persoana imputernicita a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile luate fac obiectul unei revizuiri periodice și sunt adaptate în permanență la stadiul actual al tehnicii.
1.2. Dacă ați primit date de acces pentru accesarea și utilizarea instrumentelor noastre online de pe site- ul web, sunteți responsabil pentru stocarea în siguranță a numelui dvs. de utilizator și a parolei și pentru confidențialitatea acestora.

2. Utilizarea site-ului de către minori

Trebuie remarcat faptul că toate instrumentele online de pe site-ul nostru web care prelucrează date cu caracter personal pot fi utilizate numai de persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea instrumentelor online și prelucrarea datelor utilizatorilor sub această limită de vârstă sunt interzise fără consimțământul părinților/tutorilor. În cazul în care o astfel de prelucrare a datelor are totuși loc, vom înceta prelucrarea acestor date de îndată ce vom lua cunoștință de acest lucru.

3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1. Date furnizate de dvs

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de noi numai în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor. Dacă corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe site-ul nostru web, recunoașteți că datele pe care le furnizați în formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise mai jos (a se vedea punctul 5).

3.2. Datele pe care le colectăm

Când vizitați site-ul nostru web, datele cu caracter personal sunt colectate automat de cookie-uri. Mai multe informații despre cookie-urile utilizate pe site-ul nostru web pot fi găsite la punctul 6 și în Politica noastră privind cookie-urile

4. Partener

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in contextul utilizarii www.caradvisor.ro, Porsche Romania SRL are sprijinul partenerilor profesioniști (furnizori de servicii IT și institute de cercetare de piață) care acționează în numele Porsche Romania SRL. Partenerii au fost selectați cu atenție și se asigură prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate că prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în conformitate cu reglementările privind protecția datelor și că protecția drepturilor dumneavoastră este garantată. Partenerilor nu li se permite să utilizeze datele cu caracter personal furnizate în scopuri proprii sau publicitare sau să le transmită terților.

5. Prelucrarea datelor in car.advisor

a. Test drive

Dacă vă exprimați dorința de a fi contactat cu privire la un test drive ca parte a evaluării, datele dumneavoastră cu caracter personal din câmpurile de contact (nume, interes de achiziție, adresă și informații de contact) vor fi prelucrate și transmise dealerului selectat.
-Categorii de date: date contact și de identificare
- Scop: Pregatirea si realizarea test drive-ului
- Justificare: Executarea unui contract sau pentru implementarea măsurilor precontractuale la cererea dumneavoastră.
- Perioada de pastrare: 3 ani

b. Formular de contact general

Formular de contact (lauda/critica): La trimiterea formularului de contact, datele dumneavoastră cu caracter personal din campurile de contact (date despre autovehicul, informatii despre compania furnizoare, numele, adresa, informatiile de contact și textul solicitarii dvs.) vor fi prelucrate.
- Categorii de date: date de contact și identificare, despre autovehicul, textul solicitarii
- Scop: Raspuns la solicitarea dumneavoastra
- Justificare: interes legitim
- Perioada de pastrare: 4 ani

c. Evaluarea unei reprezentanțe auto și a serviciului oferit (evaluare neverificata)

car.advisor este o platformă de evaluare online unde dealerii auto și echipamentele optionale ale autovehiculelor pot fi evaluate după ce un autovehicul a fost achiziționat. Ca parte a unei recenzii pe caradvisor.ro prin intermediul unui cont de utilizator CarLOG, vă asigurați că recenzia dvs. se bazează pe o vizită reală la reprezentanță. Evaluarea dvs. va fi publicată sub o abreviere (prenume și prima literă a numelui dvs. de familie). În acest timp, dealer-ul primește evaluarea dvs. și are opțiunea de a vă contacta prin intermediul datelor stocate (nume și prenume, număr de șasiu, tip de comandă și marca vehiculului dvs.) sau direct prin intermediul platformei car.advisor.
- Scop: Transmiterea de recenzii neverificate ale reprezentanțelor auto
- Justificare: Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD (executarea contractului)
Durata de stocare: 18 luni sau dacă postarea este retrasă/ștersă

d. Participarea la sondaje de satisfacție a clienților după utilizarea unui serviciu (evaluare verificată)

Cu invitația pe care ați primit-o de a trimite un sondaj de satisfacție a clienților, puteți participa la sondaj (prin www.caradvisor.ro) prin link. Veți primi invitația pe adresa de e-mail pe care ați furnizat-o sau prin SMS la numărul dvs. de mobil dacă nu a fost dată nicio adresă de e-mail. Cu acordul dvs, rezultatul va fi publicat în formă personală sub o abreviere (prenume și prima literă a numelui dvs. de familie) pe www.caradvisor.ro. Dacă optați pentru un rating anonim (pentru autovehicule Volkswagen, Audi și Volkswagen Autovehicule comerciale ), ratingul dvs. nu va fi publicat și nu vor fi stocate date personale. Puteți revoca oricând invitațiile după cum urmează:
- Completarea unui formular de refuz a participarii la sondaje,la dealerul auto
- Dezabonare prin link e-mail prin butonul de dezabonare
- Modificarea setării din contul de utilizator CarLOG
Pentru a șterge o recenzie/evaluare trimisă, trebuie să va deschideți un cont de utilizator CarLOG și să atribuiți recenzia/evaluarea prin intermediul acestui cont
-Categorii de date: date de contact și de identificare
- Scop: Înregistrarea gradului de satisfacție a clienților
- Justificare: Interesul legitim pentru imbunatatirea relatiei cu clientii si a performantei atelierului
Destinatarul datelor: Furnizor de servicii de cercetare de piata
- Durata stocare: 18 luni
Operatori ai datelor personale: dealerii autorizati ai concernului Volkswagen

Informații în conformitate cu articolul 28 din RGPD

Dealerii autorizati ai concernului Volkswagen realizează studiul de satisfacție a clienților, cu sprijinul Porsche Romania SRL (in calitate de persoana imputernicita) si al partenerilor Porsche Romania SRL (in calitate de persoane sub-imputernicite). Cadrul contractual in care are loc colaborarea dintre partile mentionate reglementează activitatea comuna în ceea ce privește studiul de satisfacție a clienților, inclusiv din perspectiva prelucrarii datelor. Obligațiile de informare și notificare, precum si drepturile persoanelor vizate sunt respectate de dealerii autorizati ai concernului Volkswagen, cu sprijinul Porsche Romania SRL.

6. Cookies si Social Plug-ins

6.1. Un cookie este un mic fișier text care stochează setările internetului. Aproape fiecare site web utilizează această tehnologie. Acesta este descărcat din browser-ul de Internet prima dată când vizitați un site web. Data viitoare când vizitați acest site web cu același dispozitiv, cookie-ul și informațiile stocate în acesta sunt fie trimise înapoi pe site-ul web care l-a generat (cookie-ul primei părți), fie trimise către un alt site web de care aparține (cookie terț). Ca urmare, site-ul recunoaște că a fost deja accesat cu acest browser și, în unele cazuri, variază conținutul afișat.
6.2 Pentru mai multe informații despre modulele cookie utilizate pe site-ul nostru web, vă rugăm să consultați Politica privind modulele cookie

7. Drepturile persoanelor vizate

Puteți revendica următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor:

7.1. Dreptul la informare

Puteți solicita confirmarea faptului dacă și în ce măsură sunt prelucrate datele dvs cu caracter personal.

7.2. Dreptul la rectificare

Dacă prelucrăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte despre dvs., puteți solicita corectarea sau completarea acestora în orice moment.
Dacă ați configurat un cont de utilizator, puteți să vă accesați datele cu caracter personal în orice moment și să le corectați sau să le completați singur. În plus, puteți închide contul de utilizator în orice moment.

7.3. Dreptul la ștergere

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care scopul pentru care au fost colectate a încetat să existe, dacă există o prelucrare ilegală, dacă prelucrarea interferează în mod disproporționat cu interesele dumneavoastră legitime sau dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră și l-ați revocat. Trebuie remarcat faptul că pot exista motive care pot împiedica ștergerea imediată a datelor dvs., cum ar fi obligațiile de păstrare reglementate legal, derularea unor proceduri juridice, afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale etc.

7.4. Dreptul la limitarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita o restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră în cazul în care
- contestați exactitatea datelor dumneavoastră, pentru o perioadă de timp care ne permite să verificăm exactitatea datelor,
- prelucrarea datelor dumneavoastră este ilegală, dar respingeți ștergerea și, în schimb, solicitați o restricționare a utilizării datelor,
- nu mai avem nevoie de date în scopul propus, dar aveți în continuare nevoie de aceste date pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale sau,
- v-ați opus prelucrării datelor.

7.5. Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți solicita să vă transmitem datele dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, cu condiția să prelucrăm datele pe baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, iar prelucrarea să se efectueze utilizând proceduri automatizate.

7.6. Dreptul la opoziție

Dacă prelucrăm datele dumneavoastră pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea autorității publice sau dacă ne bazăm pe necesitatea de a ne proteja interesul legitim în timpul prelucrării, vă puteți opune acestei prelucrări de date dacă există un interes superior în protejarea datelor dumneavoastră. Vă puteți opune trimiterii de publicitate în orice moment, fără a oferi motive.

7.7 Dreptul la reclamatie

Dacă sunteți de părere că am încălcat legislația română sau europeană privind protecția datelor atunci când vă prelucrăm datele și, prin urmare, v-am încălcat drepturile, vă solicităm să ne contactați pentru a putea clarifica orice întrebări. Desigur, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea română pentru protecția datelor sau la o autoritate europeană de supraveghere.
Aceste drepturi pot fi revendicate direct la Porsche Romania SRL prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail protectiadatelor@porsche.ro.

8. Date de contact

Contact:

Porsche Romania SRL, Bd. Pipera nr.2, Voluntari, Ilfov
protectiadatelor@porsche.ro
Responsabil cu protecția datelor:

protectiadatelor@porsche.ro ; Versiune: iunie 2022